Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :
Trang chủ   /   Hỗ trợ khách hàng   /   Chính sách vận chuyển