Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :
Trang chủ   /   Lợn sữa